Jak rynek płytek ceramicznych prezentuje się na tle innych dziedzin branży budowlanej?

Przemysł ceramiczny to więcej niż produkcja naczyń kuchennych albo płytek. Wśród wyrobów ceramicznych znajdziemy takie produkty: okładziny ceramiczne, płytki ścienne, podłogowe oraz chodnikowe. Rynek płytek ceramicznych rozwija się najprężniej w całej branży budowlanej. Produkcja płytek ceramicznych już od kilkunastu lat wzrasta mniej więcej o 18% co roku. Nawet w okresach kryzysu gospodarczego, gdy pojawił się regres na rynku inwestycyjnym oraz budowlanym, produkcja płytek rosła. Co prawda wtedy poziom wzrostu produkcji plasował się w okolicach 8% w skali roku, ale i tak był najwyższy w całej branży budowlanej. Należy odnotować wzrost nie tylko produkcji płytek ceramicznych. W ciągu lat polepszeniu uległa również ich jakość i wzornictwo. Branża płytek ceramicznych charakteryzuje się rentownością. Co prawda w okresach słabszej koniunktury rentowność mniejszych przedsiębiorstw zdecydowanie spadła. Mimo przejściowych trudności wskaźniki zyskowności większości przedsiębiorstw zdecydowanie przekraczają przeciętną rentowność przemysłu przetwórczego oraz wielu innych dziedzin materiałów budowlanych. Od ponad 10 lat w Polsce stosuje się Polską Klasyfikacje Wyrobów oraz Usług. Zgodnie z nią Główny Urząd Statystyczny publikuje raz do roku klasyfikacje produkcji płytek ceramicznych w zakładach, zatrudniających więcej niż 9 osób. Produkcje płytek ceramicznych w Polsce dzieli się na trzy okresy. Pierwszy to okres od pojawienia się płytek ceramicznych w naszej branży budowlanej do przemian gospodarczych lat 90. Drugi to etapo od początku lat 90 ubiegłego wieku do przełomu wieków. Trzeci okres ma początek w roku 2000. W pierwszym etapie wytwarzane płytki były wyjątkowo złej jakości. Wynikało to z tego, iż wtedy stawiano przede wszystkim na ilość a nie na jakość towarów. Wówczas na rynku dominował jeden zakład z Opoczna. W kolejnym etapie pojawiło się sporo ulg budowlanych, sprzyjających rozwojowi rynku płytek ceramicznych. Wówczas krajowa produkcja nie potrafiła zaspokoić popytu. W związku z tym zwiększył się import płytek. Jednak dobra koniunktura w tej branży pozwoliła na powstanie dużych oraz nowoczesnych przedsiębiorstw. Obecnie w Polsce mieści się osiemnaście dobrze prosperujących oraz liczących się na rynku przedsiębiorstw, zajmujących się wyrabianiem płytek ceramicznych. Etap trzeci to czas dekoniunktury. Nastąpiło wtedy zdecydowane spowolnienie produkcji, stanowiące efekt regresu w branży budowlanej.

Leave a Reply